Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel als klankbord te dienen voor de uitvoering van het beleid en advies te geven betreffende het beleid van Zorgboerderij Makandra. De Stichting toetst het gevoerde beleid aan de ‘Grondslagen van het werken op Zorgboerderij Makandra’ en bewaakt het antroposofische karakter, dat de basis vormde bij de start, van de Zorgboerderij. Bovendien beheert en besteedt Stichting Makandra op een verantwoorde manier de financiële middelen van de stichting, passend bij grondslagen en doel van de Zorgboerderij.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  •  het toetsen en evalueren van het beleid van Zorgboerderij Makandra aan de grondslagen zoals die verwoord zijn in de ‘Grondslagen voor het werken op Zorgboerderij Makandra’;
  •  het monitoren van de algemene voortgang van de uitvoering van het beleid;
  • het geven van gevraagd en ongevraagd advies in alle zaken die voor de Zorgboerderij van belang zijn;
  • het beheren en besteden van de financiële middelen van Stichting Makandra, passend bij de kaders van de grondslagen;
  • het bewaken van en adviseren over de functie van de Zorgboerderij, te weten de biologische tuinderij;
  • al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord;

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.