Onze Boerderij

Zorgboerderij Makandra is een biologische Zorgboerderij in de gemeente Ede met een antroposofisch karakter. Makandra biedt op haar biologisch-dynamische boerderij mensen de mogelijkheid om in een beschutte werkomgeving zinvol bezig te zijn en om zo hun verdere levensweg te vinden. Veiligheid en respect vormen de basis van waaruit groei mogelijk wordt. Zorgboerderij Makandra richt zich bewust op begeleiding van verschillende doelgroepen, diverse zorgsectoren komen er samen, zo wordt recht gedaan aan de betekenis van het woord Makandra (Surinaams voor ‘met elkaar’). In de huiswinkel worden de zelf en met liefde geteelde en verwerkte producten verkocht. De winkel is op werkdagen en zaterdag geopend voor bezoekers.

Stichting Makandra is in 1996 opgericht als onafhankelijke organisatie. De Stichting was in die tijd verantwoordelijk voor het gehele beleid van Zorgboerderij Makandra. In 2002 is besloten de zorgboerderij een onderdeel te laten zijn van zorgorganisatie ’s Heeren Loo. Stichting Makandra is vanaf 2002 een adviesorgaan dat het antroposofische gedachtegoed van Zorgboerderij Makandra bewaakt en dat de financiën van de Stichting beheert. Sinds april 2015 heeft Stichting Makandra de ANBI status.

Verslag van onze activiteiten
Categorie: Activiteitenverslag

Activiteitenlijst 2019

Algemeen advies en klankbord t.a.v. beleid Zorgboerderij Makandra

Bewaken antroposofisch karakter in het beleid van Zorgboerderij Makandra

Beheren en besteden van de financiële middelen van Stichting Makandra

Opstellen beleidsplan Stichting Makandra 2017-2020

Controle financiën Stichting Makandra en opstellen financiële jaarverslagen 2016 – 2017 – 2018

Opstellen prioriteitenlijst voor aanpassingen boerderij, tuinderij en winkel

Fondsen werven 

Onderzoek vergunningen bouw tunnelkas

Adviseren in werkgroep ‘ […]